HR-ansvarlig

Pranshu Pathak

Dedikert HR Business Partner med to års omfattende erfaring innen menneskelige ressurser og en dokumentert merittliste for å drive organisasjonssuksess gjennom strategiske HR-initiativer. Jeg har en dyp forståelse av HR-prosessene og brenner for å fremme en positiv arbeidskultur, talentutvikling og medarbeiderengasjement.

Nøkkelferdigheter og kompetanse:

Strategisk HR-planlegging: Dyktig i å samkjøre HR-strategier med organisasjonsmål, utnytte datadrevet innsikt for å designe og implementere effektive HR-planer som driver forretningsvekst.

Medarbeiderrelasjoner: Dyktig i å håndtere ansattes forhold, konfliktløsning og fremme et positivt arbeidsmiljø for å forbedre ansattes moral, produktivitet og generell harmoni i organisasjonen.

Talentanskaffelse og onboarding: Dyktig innen talentinnhenting, intervju- og utvelgelsesprosesser, og sikrer en sømløs ombordstigningsopplevelse som setter scenen for suksess og integrering av ansatte.

Performance Management: Erfaren i å implementere ytelsesevalueringssystemer, gi konstruktive tilbakemeldinger og lage utviklingsplaner for å forbedre ansattes ytelse og drive organisasjonsmål.

Medarbeiderutvikling og opplæring: Dyktig til å identifisere utviklingsbehov, utforme opplæringsprogrammer og implementere læringsinitiativer som gjør ansatte i stand til å utmerke seg i rollene sine og bidra effektivt til organisasjonen.

Endringsledelse: Dyktig i å håndtere organisasjonsendringer, veilede team gjennom overganger og legge til rette for jevne endringsprosesser for å minimere forstyrrelser og maksimere aksept.

Effektiv kommunikasjon: Sterke kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig, som tilrettelegger for transparente og åpne kommunikasjonskanaler på tvers av alle organisasjonsnivåer, fremmer samarbeid og samordning.

Kontakt oss

Samarbeid med oss for komplette IT-løsninger

Vi svarer gjerne på alle spørsmål du måtte ha og hjelper deg med å finne ut hvilke av våre tjenester som best passer dine behov.

Våre fordeler:
Hva skjer videre?
1
Vi avtaler tid for en samtale når det måtte passe for deg.
2
Vi gjennomfører et første avklaringsmøte og blir enige om mulighetene.
3
Vi utarbeider et forslag basert på avklaringsmøte, for videre diskusjon.
Avtal et uforpliktende møte med oss