Eksternt_utviklingsteam

Vi styrker din IT-avdeling med eksterne utviklingsteam

Igniting digital transformation
IT solution

Trenger du et eksternt utviklingsteam?

Hos oss i Red Orange Technologies kan vi hjelpe deg med dette. Avhengig av hva slags type kompetanse du trenger, finner vi utviklere som er tilpasset din bedrifts behov. Enten har vi disse utviklerne blant egne rekker i vårt utvidede team i India, eller vi benytter vårt omfattende nettverk til å fremskaffe egnede kandidater som vi introduserer til deg.

Leie av et eksternt utviklingsteam, det man på engelsk kaller IT resource Services, er en viktig faktor og tjeneste for bedrifter som ønsker å komplimentere egen IT-avdeling over en lengre periode, for selskaper i vekst eller selskaper som ønsker størst mulig grad av fleksibilitet og skalerbarhet. Vi sikrer faglig sterke utviklere som kan komplimentere deres allerede eksisterende IT-avdeling. Basert på dere som kunde sine spesifikasjoner finner vi frem til de utviklerne vi mener vil være best egnet. Deretter avgjør dere etter gjennomførte intervjurunder hvem dere ønsker å knytte nærmere til dere. Et eksternt utviklingsteam passer best i prosjekter som går over en lengre periode, og de vil oppleves som faste ansatte og er engasjert 100% i deres bedrift. Dere følger opp utviklerne på lik linje som dere følger opp egne ansatte.

Det å engasjere et eksternt utviklingsteam er en betydelig rimeligere modell enn å ansette norske IT-utviklere. I tillegg er det mer fleksibelt og gir en betydelige skalerbarhet av egen drift.

Hva får du som kunde hos Red Orange Technologies?

Velprøvd rekrutteringsstrategi

Gjennom en grundig ansettelsesprosess har vi i Red Orange Technologies satt sammen et team med hundrevis av fagfolk som i dag løser et bredt spekter av oppgaver, og er klare til å ta fatt på flere utfordrende prosjekter. I tillegg har vi et stort nettverk av utviklere med bred kompetanse som gir oss en styrke når vi skal sette sammen nye utviklingsteam på vegne av våre kunder. Vi finner frem kandidatene gjennom våre rekrutteringsprosesser, og du intervjuer og beslutter hvilke kandidater du ønsker å samarbeide med.

Omfattende erfaring

Med mer enn 12 års erfaring i teknologisektoren har Red Orange Technologies etablert seg som en solid aktør, med et bredt spekter av kompetanse. Som selskap er vi dedikert til å løse oppdrag for våre kunder, og har levert omfattende prosjekter til et stort antall kunder i Asia, USA og i Europa.

En menneskeorientert bedriftskultur

Uansett hvilken teknologi som brukes, digitale prosjekter som gjennomføres eller antall vellykkede integrasjoner som er utført, er de ansatte hjertet i Red Orange Technologies. Vi jobber med en sterk ansvarsfølelse og integritet, for egne arbeidsoppgaver, men også som team og for felles leveranser. Vi bygger vår kultur sammen med våre medarbeidere og fokuserer på mennesket som den viktigste driveren for vellykkede prosjekter på vegne av våre kunder.

Kvalitet og resultat

Vi i Red Orange Technologies jobber med dyktige og erfarne IT-spesialister, både blant egne rekker og i vårt utvidede nettverk. Våre medarbeidere og utviklere leverer høy kvalitet i sin gjennomføring av prosjekter, i alle faser. Vårt fokus er ikke sendrektige prosesser hvor vi sløser bort kundens tid og penger, men heller å være en aktiv og effektiv bidragsyter som hjelper dem med å nå sine forretningsmål.

Hva er et eksternt utviklingsteam?

Ved å benytte dere av eksternt utviklingsteam får dere tilgang til kompetente IT-ressurser som du og ditt team vil oppleve som egne faste ansatte og kollegaer. Disse ressursene ledes direkte av dere, på samme måte som dere leder egne interne ressurser, uten innblanding fra oss. Denne løsningen gir trygghet og stabilitet for begge parter, og man får en tettere inkludering sammen med egne IT-ressurser. Det etableres et team på minimum to IT-utviklere, basert på din bedrifts behov, som da jobber fra våre kontorer i Pune. Alternativt kan man i perioder hvor prosjekter tilsier at det er nødvendig, ha det eksterne utviklingsteamet tettere på egen organisasjon, ved å ha de sittende sammen med dere lokalt. Ved å bruke et eksternt utviklingsteam vil du oppleve at du får et friskt tilskudd av egne ressurser tilført din organisasjon, samtidig som du oppnår fleksibilitet og skalerbarhet som et slikt samarbeid gir.

Red Orange Technologies ledes fra Norge og dere vil forholde dere til deres norske kontaktpersoner. Men det som er felles for alle våre tjenester er at våre medarbeidere og de vi rekrutterer sitter i Pune, India. Pune er en av Indias IT-byer og svært mange av de store internasjonale IT-/Tech-selskapene har kontorer og medarbeidere her. Det betyr at vi har tilgang til en lang rekke særdeles godt utdannede og erfarne utviklere, enten i egen organisasjon, eller hvor vi går ut i markedet og finner andre konkrete ressurser. India er verdens nest største engelsktalende land og er godt vant med å jobbe med Skandinavisk og Europeisk arbeidskultur. Tidsforskjellen er en annen positiv faktor. Når vi har sommertid i Norge er tidsforskjellen til India kun 3,5 timer. Videre har India i en årrekke jobbet med internasjonale selskaper og levert IT-prosjekter over hele verden. Dette gjør at de har en bedre forståelse for vestlig arbeidskultur og krav enn mange andre asiatiske land. IT-service og IT enabled services er de to største Indiske eksportartiklene av en total eksportinntekt på 178 milliarder USD.

Dag til dag samarbeid?

De eksterne utviklerne sitter daglig i Pune og jobber direkte med deg og ditt team. Eneste forskjellen er at når deres norske kollegaer kommer på jobb om morgen har utviklerne der nede allerede jobbet noen timer. På samme måte som man jobber med norske medarbeidere som sitter på hjemmekontor, er det viktig at deres eksterne utviklingsteam blir tett integrert i den norske utviklings-avdelingen. Desto tettere dere samarbeider, desto mer nytte vil dere ha av samarbeidet. Hyppige videomøter, deltagelse på alle interne avdelingsmøter og med klar forventningsstyring, vil man oppleve at det eksterne utviklingsteamet er tett integrert med egne ansatte, og følger lik progresjon og utvikling av de oppgaver som skal løses. Gode samarbeidsløsninger er selvfølgelig en fordel. Hvis ikke dere har dette på plass i dag, vil vi være behjelpelig med forslag, eksempelvis Scrum. Selv om Indere snakker svært godt engelsk, kan det fortsatt oppstå uklarheter. Vær tydelig på forventninger og krav, samtidig som man benytter tid på å sette opp klare rutiner og struktur. 

Oppfølging av teamet?

Vi anbefaler at du treffer ditt eksterne utviklingsteam fysisk tidlig i samarbeidet. Det er rart med det, men vi mennesker setter pris på fysisk kontakt og det styrker integreringen av ditt utviklingsteam til din bedrift. Dette kan løses enten ved at dere inviterer teamet til Norge for noen dager eller at du eller flere fra deres bedrift reiser ned til Pune. Begge løsninger har sine fordeler. Uansett anbefaler vi årlige treffpunkt etter den første introduksjonen og gjerne da at man legger minst ett besøk til India. Da får dere oppleve den lokale kulturen, de lokale arbeidsforholdene og ikke minst se hvordan dine utviklere jobber. Dette gir dere også en trygghet for at vi leverer på de standarder vi har satt oss og hvor dere vil oppleve at vi setter våre medarbeidere i fokus. Våre medarbeidere og dine utviklere er våre viktigste ressurser.  

Vi bistår og fasiliterer for besøket, enten i Norge eller Pune. 

Passer eksterne utviklingsteam deg og din bedrift?

Er din bedrift i vekstfase og fortsetter å utvikle dere? Har dere i dag en egen utviklingsavdeling? Dere har behov for flere ansatte, men synes det er vanskelig å finne kompetente utviklere i Norge? Dere synes norske utviklere er for dyre og beslaglegger for mye kapital i den fasen dere er inne i? Dere ønsker en større grad av fleksibilitet og skalerbarhet i deres videre vekst? 

Hvis svaret på disse spørsmålene er «ja», passer eksterne utviklingsteam for deg og din bedrift. Selvfølgelig bør utvikling av software være et sentralt element i deres bedrift, og et område dere ønsker å utvikle ytterligere. 

Ta kontakt med oss slik at vi kan bistå deg i å finne ditt optimale eksterne utviklingsteam. 

Hva får dere ved å ansette et eksternt utviklingsteam?

Fleksibilitet

Får tilgang til de ulike tekniske ressursene dere trenger, når dere måtte trenge de. Unngå langtrekkende konsekvenser og forpliktelser for selskapet som faste ansatte gir.

Skalerbarhet:

Tilpass antall utviklere etter prosjektets ulike faser. Ikke la antallet begrense dere, men heller se det som en mulighet til raskt å kunne skalere opp eller ned. Unngå sendrektige norske rekrutteringsprosesser.

Kostnadseffektivitet

Dyktige Indiske utviklere er betydelig rimeligere enn norske medarbeidere. Det finnes helt sikkert land som tilbyr IT-utviklere til enda lavere priser enn fra India.

Hva får dere ved å ansette et eksternt utviklingsteam?

Fleksibilitet

Får tilgang til de ulike tekniske ressursene dere trenger, når dere måtte trenge de. Unngå langtrekkende konsekvenser og forpliktelser for selskapet som faste ansatte gir.

Skalerbarhet

Tilpass antall utviklere etter prosjektets ulike faser. Ikke la antallet begrense dere, men heller se det som en mulighet til raskt å kunne skalere opp eller ned. Unngå sendrektige norske rekrutteringsprosesser.

Kostnadseffektivitet

Dyktige Indiske utviklere er betydelig rimeligere enn norske medarbeidere. Det finnes helt sikkert land som tilbyr IT-utviklere til enda lavere priser enn fra India. Men, India er verdens navle når det kommer til IT-utvikling, de er verdens nest største engelskspråklige land, noe som forenkler kommunikasjonen, og de har en ung demografi med høyt utdannede IT-spesialister. Det vil være betydelig kostnadsbesparende for din bedrift å hente eksterne utviklingsteam fra India, sammenlignet med å leie inn norske utviklingsressurser. Samtidig vil du være sikret at medarbeiderne vil jobbe under gode forhold, og at de har årevis med erfaring med å jobbe med vestlige selskaper og kjenner vestlig arbeidskultur. Pris vil avhenge av teknisk kompetanse og varighet, men ta kontakt med oss, så vil du få et konkret svar.

 

9 tips for beste praksis når det gjelder å håndtere eksterne utviklingsteam:

Ofte stilte spørsmål:

Leie av eksterne utviklingsteam er en modell brukt for å introdusere spesialister i en bedrift, og dermed styrke og selskapets eksisterende IT-team. Denne tilnærmingen brukes ofte når en bedrift mangler de interne ressursene som kreves for å oppfylle sine behov, og må dermed søke ekstern kompetanse. Leie av eksterne utviklingsteam fungerer som en strategisk løsning for å møte bedriftens langsiktige mål, og sikrer en sømløs overføring av ekspertise og smidighet til å raskt og effektivt utvide arbeidsstyrken etter hvert som organisasjonen utvikler seg. 

Leie av eksterne utviklingsteam er en leveransemodell der en leverandør, slik som Red Orange Technologies, introduserer dyktige spesialister til en bedrift for å komplettere dens eksisterende ressurser. Denne løsningen brukes ofte når et selskap står overfor ressursbegrensninger internt og har behov for ekstern ekspertise. Eksterne utviklingsteam fungerer som et verdifullt verktøy for å tilpasse seg en bedrift sin langsiktige strategi for å sikre vedvarende tilgjengelighet av ekspertise samtidig som man opprettholder fleksibiliteten til å raskt og effektivt utvide staben ettersom bedriftens og prosjektets krav tilsier det. 

On-site: Dette er innleide ressurser som jobber i bedriftens fysiske lokaler eller på et anvist sted spesifisert av arbeidsgiver. De samhandler direkte med kolleger, bruker selskapets ressurser og jobber i kontormiljøet. De innleide ressursene er fysisk til stede på bedriftens lokasjon i arbeidstiden. 

Off-site: Dette er innleide ressurser som jobber eksternt, vanligvis hjemmefra eller leverandøren sine kontorer (Red Orange Technologies) i det landet arbeidsgiveren befinner seg. Dvs. et annet sted enn der bedriften har sine egne kontorer. De bruker teknologi til å kommunisere og samarbeide med teamet sitt. Off-site ansatte kan jobbe på forskjellige geografiske steder, men forbli i samme land som bedriften (innleier) sine kontorer. 

Offshore: Dette er innleide ressurser som er lokalisert i et annet land enn bedriftens kontor eller hovedvirksomhet. De er en del av et team som fungerer eksternt og opererer i en annen tidssone, ofte for å dra nytte av kostnadseffektivitet eller tilgang til spesialiserte talenter. Offshore-team samarbeider med hovedteamet gjennom ulike kommunikasjonsverktøy og kan ha ulik arbeidstid på grunn av tidssoneforskjeller. 

Hver ordning har sine egne fordeler og utfordringer. Arbeid på stedet fremmer umiddelbart samarbeid og kommunikasjon, men kan begrense fleksibiliteten. Off-site arbeid gir mulighet for mer fleksibilitet, men kan noen ganger skape utfordringer i kommunikasjon og teamsamhold. Offshore-team tilbyr ofte kostnadsfordeler, men kan møte kulturelle og tidssonerelaterte utfordringer mens de samarbeider med hovedteamet. 

Selv om disse to begrepene noen ganger brukes om hverandre, er det en forskjell. Eksterne utviklingsteam dreier seg primært om å skaffe ekstra ressurser, enten for å komplettere et eksisterende team eller for å sette sammen et nytt fra bunnen av. Dette gjøres ofte for å jobbe med deler av, eller hele prosjekter. På den annen side er konsulenttjenester sentrert om å gi ekspertveiledning og anbefalinger for å forbedre en organisasjons programvareutviklingsprosesser. Her er det fokus på prosessforbedring fremfor direkte bemanning. 

I hovedsak er eksterne utviklingsteam bedre egnet for scenarier der teknologiske ressurser ikke er tilstrekkelige til å utføre et eksisterende prosjekt. I motsetning til dette er konsulenttjenester et passende valg for de som aktivt søker å forbedre sin eksisterende løsning eller ser etter en ny løsning. Red Orange Technologies bistår med begge deler. 

 

Fem viktige fordeler.

  • Tilgang til etterspurte ekspertise: Det gir bedrifter tilgang til svært ettertraktede spesialister, og forbedrer deres evner på spesifikke områder eller konkrete prosjekter.
  • Minske kompetansegap: Eksterne utviklingsteam bidrar til med å bygge bro over kompetansegap i det eksisterende teamet, og sikrer et mer omfattende ferdighetssett totalt.
  • Kostnadsbesparelser: Bedrifter kan effektivt administrere lønnskostnadene ved å ansette ekstra ressurser etter behov, uten den økonomiske forpliktelsen ved det å ansette heltidsansatte.
  • Forbedret kvalitet og effektivitet: Tilførsel av ekstern ekspertise fører ofte til leveranser av høyere kvalitet og økt operasjonell effektivitet.
  • Øke «time to market»: Eksterne utviklingsteam muliggjør raskere produkt- og tjenestelanseringer, noe som reduserer «time to market».

Hvordan vi jobber

Vi kombinerer bransjens beste standarder for levering av tjenester med enestående praksis for personlig tilpasning av løsninger.

1 arbeidsdag
opptil 7 virkedager
7+ virkedager
Trinn 1

Ta kontakt med oss og avtal et møte

Vi vil svare innen to timer og avtale et møte med deg så snart det passer deg.

Steg 2

Møt med vår
representant

En ekspert som matcher din markedsnisje og bransje vil ta kontakt for å diskutere forespørslene dine og bestemme de neste trinnene.

Trinn 3

Motta et tilbud

Du får et budsjett, basert på din forespørsel. Budsjettet inkluderer tids- og kostnadsestimat for hver av prosjektets faser.

Trinn 4

Signer kontrakten

Vi starter opp prosjektet, samtidig som vi holder deg løpende orientert om fremdriften.

Fordeler og ulemper ved å ansette eksterne utviklingsteam:

Ved å integrere eksterne utviklingsteam i egen organisasjon oppmuntrer man til en kultur med åpen dialog og nye perspektiver, noe som bidrar til bedre beslutnings- og utviklingsprosesser. Leie eksterne utviklingsteam vil bidra til nettopp dette, samtidig som bedriften holder kontroll over egen drift og utvikling,  og man opprettholder høye kvalitetsstandarder i utviklingsprosessen.

+ Fordeler:

Kostnadsbesparende

Skalerbarhet

Fleksibilitet

Raskere gjennomføring av prosjekter

Strukturert rapportering

Betydelig flere tekniske ressurser å velge blant

- Ulemper:

Forskjellig tidssone

Kulturforskjeller

Integrasjon med eksisterende team

Head of business development, Arne Magnus Alhaug
Daglig leder, Henning B. Figenschou
Kontakt oss

Samarbeid med oss for komplette IT-løsninger

Vi svarer gjerne på alle spørsmål du måtte ha og hjelper deg med å finne ut hvilke av våre tjenester som best passer dine behov.

Våre fordeler:
Hva skjer videre?
1
Vi avtaler tid for en samtale når det måtte passe for deg.
2
Vi gjennomfører et første avklaringsmøte og blir enige om mulighetene.
3
Vi utarbeider et forslag basert på avklaringsmøte, for videre diskusjon.
Avtal et uforpliktende møte med oss